Månadssten – årets 12 månader

Månadsstenar är en modifiering av zodiak-stenarna där ädelstenarna symboliserar årets tolv månader.
Månadsstenar har funnits i tusentals år i berättelser om vår tro och andlighet.
Varje
månad representeras av en ädelsten.

Månadssten
 1. Januari
 2. Februari
 3. Mars – ljusblå
 4. April
 5. Maj
 6. Juni
 7. Juli
 8. Augusti
 9. September
 10. Oktober
 11. November
 12. December