Publicerad den

Grön aventurin – för harmoni och balans

Armbandsset - Hope, grön aventurin & prehnit. Mineralsmycken. Natursten.

Aventurin är en kvarts-sten.  

Den vanligaste färgen som stenen förekommer i är grön. Aventurin har ofta inslag av stenen glimmer i sig, vilket ger den en glimrande och glittrande yta. Den stora andelen kvarts gör aventurin till en kraftfull sten då kvarts bland annat har en stark förmåga att förstärka energier och healing.

Armbandsset - Hope, grön aventurin & prehnit. Mineralsmycken. Natursten.
Grön aventurin för harmoni och balans. Prehnit för drömmande och kreativt tänkande.
  • Aventurin är en kvarts-sten.  Den vanligaste färgen som stenen förekommer i är grön.
  • Aventurin har ofta inslag av stenen glimmer i sig, vilket ger den en glimrande och glittrande yta. Den stora andelen kvarts gör aventurin till en kraftfull sten, då kvarts bland annat har en stark förmåga att förstärka energier och healing.
  • Aventurin är en sten som är känd för att ge tur och framgång i alla delar av livet, och den sägs också öka våra ledarskapsförmågor och vår kreativitet.
  • Aventurin balanserar våra manliga och kvinnliga energier, och balanserar och lugnar också våra känslor såsom ilska och irritation. Den hjälper oss att få ett inre lugn och att mildra ångest och rädslor, och med stenens hjälp kan vi också hitta orsaken till dessa känslor.
  • Aventurin är en sten som bör bäras under en längre tid för bästa effekt.
  • Grön aventurin har en stark förbindelse till jorden vilket ger en bättre förståelse och uppskattning av naturen och dess lugnande vibrationer på sinnet och kroppen.
  • Aventurin är en variant av mineralet kvarts och en sten som sägs vara lugnande och balanserande och kan hjälpa oss att slappna av och uppleva vårt liv genom ett öppnare och fridfullare sinne. Den är en typisk healing-sten och kan ta fram minnen och gammal smärta.
Armbandsset - Hope, grön aventurin & prehnit. Mineralsmycken. Natursten.
Grön aventurin för harmoni och balans. Prehnit för drömmande och kreativt tänkande.

Välkommen till Webbutiken