Publicerad den

Kvarts – vanligaste mineralet med olika namn

Kvarts är det näst vanligaste mineralet. Det finns en stor mängd olika varianter inom kvartsgruppen.

Kvarts förekommer också en mängd andra varianter, alla med olika namn.

  • Ren kvarts kallas allmänt för bergkristall och är färglös.
  • Ogenomskinlig vit kvarts kallas mjölkkvarts.
  • Lila kvarts kallas ametist och färgen beror på saknade elektroner i kombination med järnföroreningar.
  • Gul kvarts kallas citrin och vars färg beror på järnföroreningar.
  • Mjölkaktig rosa kvarts kallas för rosenkvarts och dess färg beror på föroreningar av titan, järn och mangan.
  • Mjölkkvarts vars vita färg bildats genom att vätska, gas – eller både ock, har blivit inneslutna i själva kristallmolekylerna vid kristallbildningen.
  • Grå eller brunaktig kvarts kallas rökkvarts (eller rökig kvarts). Dess färg beror på saknade elektroner i kombination med aluminiumföroreningar.
  • Grön kvarts kallas Prasiolit som också kallas för prasem. Det är en mycket sällsynt kristall.
  • Herkimerdiamant är en extra klart och energistark kvarts som alltid har 2 spetsar. Det liksom gnistrar om den.
 • Kalcedon är ett exempel på en kryptokristallin kvarts som är blandad med morganit. (Morganit ingår i Beryllgruppen).

Visste du detta om kvarts?

Kvarts drar ut negativ energi och den leder och förstärker positiva energier.  Därför hittar du ofta kvarts tillsammans med andra stenar då den sägs rena och förstärka deras egenskaper. Kvarts är en kraftsten.